• Persoonlijk advies
  • Creatieve oplossingen
  • Altijd topkwaliteit
  • Gratis drukproef
  • Al 30 jaar ervaring

Privacyverklaring

Versie 1.0 / 3 juli 2018

RAST35 B.V.
Neringstraat-West 3C
5401GB Uden

www.rast35.nl
info@rast35.nl

Algemeen

Helder communiceren, daar is Rast35 sterk in! Daarom vertellen wij jou in duidelijke taal hoe wij omgaan met jouw gegevens. Wij vinden jouw privacy namelijk belangrijk en wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via info@rast35.nl.

Contact

Je kunt contact opnemen met RAST35 door ons te mailen of te bellen. De contactgegevens van RAST35 staan op onze website. Wij registreren jouw contactgegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer). Wij nemen naar aanleiding van jouw bericht contact met je op. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement weer opzegt.

Onze diensten

Als je een dienst afneemt van RAST35, dan vragen wij jouw naam, naam van de organisatie, e-mailadres, telefoonnummer en specifieke informatie voor de gekozen dienstverlening.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van RAST35. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening of totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Veiligheid van overgedragen en ontvangen gegevens

Voor bepaalde diensten ontvangen wij van jou bestanden met persoonsgegevens. Deze bestanden worden door ons versleuteld opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou gesloten hebben. Na afloop van de overeenkomst zullen wij deze gegevens weer aan jou overdragen, of zullen wij de gegevens op jouw verzoek vernietigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RAST35 gebruikt alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op jouw privacy. De gegevens die deze cookies verzamelen zijn namelijk geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het privacybeleid van Google Analytics vindt je hier.

Social Media

Op de website van RAST35 staan verwijzingen (links) naar diverse social media. Als je hierop klikt, dan word je doorgestuurd naar de persoonlijke pagina van RAST35 op bijvoorbeeld Twitter of Facebook. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen als je hun website bezoekt, kun je  hier de privacyverklaringen van Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ inzien. RAST35 heeft hier geen invloed op.

Delen van persoonsgegevens met derden

RAST35 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin spreken wij af dat deze partijen zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens als wij met jou hebben afgesproken. RAST35 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

RAST35 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RAST35 neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rast35.nl.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door RAST35. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rast35.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van jouw rechten, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via info@rast35.nl.
RAST35,  3 juli 2018

Wij voeren ruim 45 merken

Bestaande uit hoge kwaliteit. Tevens hebben wij een selectie van merken die betaalbaar en trendy zijn.

  • Persoonlijk advies
  • Creatieve oplossingen
  • Altijd topkwaliteit
  • Gratis drukproef
  • Al 30 jaar ervaring